Contabilitate

Acordarea de asistența pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor şi a politicilor financiar-contabile;

Ţinerea contabilităţii conform principiilor contabiliţăţii şi a tuturor prevederilor legale;

Operare documente primare întocmite de beneficiar;

Evidenţa analitică şi sintetică a furnizori, clienți;

Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării;

Întocmire Jurnal Cumpărări, Jurnal Vânzări;

Întocmirea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;

Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;

Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea declaraţiilor în termenele legale;

Calculul impozitului pe dividende, întocmirea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;

Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;

Intocmirea decontului de TVA;

Raportare semestriala;

Întocmirea  situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;

Întocmirea statelor de plată pentru angajaţi şi calcularea contribuţiilor generate din aceste operaţii;

Întocmirea fişelor fiscale;

Întocmirea şi înregistrarea declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul de stat;

Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii.