Salarizare

Resurse umane:

Intocmirea contractelor individuale de munca;

Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;

Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;

Intocmirea adeverintelor de salariu;

Intocmirea notelor de lichidare a  personalului;

Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;

Consultanta privind salarizarea;

Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;

Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM.

Salarizare:

Intocmirea statelor de plata;

Intocmirea dosarelor de pensionare;

Depunerea declaratiilor rectificative;

Calculul concediilor concediilor si evidenta concediilor medicale;

Calculul si evidenta concediilor de maternitate;

Calculul si evidenta concediilor de odihna;

Intocmirea adeverintelor pentru salariati;

Intocmirea fisierelor pentru banci si plata salariilor pe card;

Calculul impozitelor pe salarii;

Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj;

Intocmire si depunere declaratii;

Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;

Intocmirea pontajelor;

Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate;

Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS;

Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj.